Lucie Vos en Greg Sipsma

6118 DE Nieuwstadt
Nederland

+31 (0) 6 - 42 12 26 80
+31 (0) 6 - 81 22 71 83

adelrik@live.nl

“VAN ADELRIK” IPO HONDENSPORT

IPO Hondensport.


Sinds vele jaren beoefenen wij “hondensport”. Er zijn veel verschillende sporten welke met de hond bedreven kunnen worden o.a. KNPV, Agility (Behendigheid), Mantrailing en meer.

Wij beoefenen de IPO sport.
Tot voor een aantal jaren terug beoefende we, als lid van de VDH, het VH (Verdedigings Hond) programma. Na het samengaan van de VDH met alle andere hondensportverenigingen werd het VH programma geschrapt en was er alleen nog maar het IPO.


Het IPO programma bestaat uit diverse onderdelen o.a:


Speuren (Afd. A)

Speurhond

VZH (Verkeers Zekere Hond)

Appèl (Afd. B)

Pakwerk (Afd. C)SpeurenBij het speuren zijn er diverse nivo’s van IPO I tot SphH II.
In alle gevallen dient een hond d.m.v het gebruiken van z’n neus een bepaald spoor te volgen. Dit kan uitgelegd zijn door de geleider (IPO I) of door een “vreemde” spoorlegger (IPO II t/m SphH II).

Elk spoor begint bij een paaltje (aanzet) en eindigt te allen tijde bij een voorwerp. Het aantal voorwerpen alsook lengte van het spoor inclusief het aantal hoeken hangt van het nivo af. Ook de wachttijd tussen het uitleggen en uitwerken alsmede de tijd wat de hond mag doen over het uitwerken, is afhankelijk van het nivo.

Het IPO I t/m IPO III speuren wordt voornamelijk op examens gedaan als deelcertificaat of als onderdeel van het totale IPO programma. Het laatste geldt ook voor wedstrijden welke kunnen gaan van koppelwedstrijden, ABC wedstrijden, Provinciale Kampioenschappen, Nederlandse Kampioenschappen tot aan Wereldkampioenschappen toe. Voor het onderdeel speuren zijn 100 punten te verdienen. Om te slagen dient men tenminste 70 punten te krijgen.AppèlHet appèl bestaat uit diverse oefeningen van volgen aan de lijn tot het vooruitsturen van de hond. Alle examens binnen de IPO sport gaan altijd vooraf door het VZH examen. Voor dit examen dient men te slagen anders kan men niet verder binnen de IPO sport.

Het VZH examen bestaat uit een “veld” gedeelte en een “praktijk” gedeelte. Men moet het “veld” gedeelte positief afsluiten om aan het praktijkgedeelte te mogen deelnemen. Na het positief afsluiten van beide onderdelen slaagt men voor het VZH examen en kan men aan elk ander examen binnen de IPO sport deelnemen.

Het vervolgprogramma bestaat uit Vrij volgen - Zit oefening - Af oefening - Sta oefening - Apporteren - Vooruitzenden en Af liggen met afleiding.
Voor het VZH examen kan men in totaal 60 punten verdienen en heeft men minimaal 42 punten nodig om te slagen. Voor het IPO programma kan in totaal 100 punten worden verdient. Om te slagen dient men tenminste 70 punten te krijgen.Pakwerk is het meest spectaculairste onderdeel van de IPO sport. Gedurende het gehele programma dient de hond in staat te zijn te schakelen tussen appèl (opvolgen van commando’s) en het leveren van gevechten met de pakwerker waarbij de hond onder lichaams-, stem- en stokdreiging te allen tijde zelfbewust en belastbaar moet zijn.
Ondanks het feit dat de hond gedurende het programma in “hogere” drift zijn werk moet doen, dient de hond te allen tijde in staat te zijn om bereikbaar te zijn. Het pakwerk (andere oefeningen) is ook onderdeel van de Fok Geschikheids Keuring. Voor het pakwerk kan 100 punten verdient worden. Om te slagen dient men ten minste 70 punten te krijgen en de toelating tot de FGK is minimaal 80 punten.

Home Nieuws Lucie & Greg Contact Puppies Sport Praktijk Foto's