Lucie Vos en Greg Sipsma

6118 DE Nieuwstadt
Nederland

+31 (0) 6 - 42 12 26 80
+31 (0) 6 - 81 22 71 83

adelrik@live.nl

“VAN ADELRIK” LUCIE & GREG

Graag stellen wij ons voor.

Wij zijn Lucie Vos en Greg Sipsma en wonen in Nieuwstadt, het smalste stukje van Nederland. Deze plaats ligt in de provincie Limburg en ligt op 10 minuten rijden van zowel België als Duitsland.

Ons hele leven zijn wij al liefhebbers van de Duitse Herdershond en hebben deze hond niet alleen omdat wij het een mooi ras vinden, maar zeker ook vanwege de werkcapaciteiten waar deze hond om bekend staat. Het benutten van deze werkcapaciteiten doen we d.m.v. het beoefenen van hondensport.

Deze sport beoefenen we binnen de V.D.H. wat staat voor Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden. Deze rasvereniging is de grootste in ons land. Het biedt liefhebbers van dit ras de mogelijkheid om samen met hun hond diverse diciplines uit te oefenen.
Zo bestaat de mogelijkheid om Kynologie te beoefenen, oftewel het trainen van de hond voor shows en clubmatches waarbij de hond op zijn bouw beoordeeld wordt.

Onze voorkeur gaat echter uit naar de Africhting. Binnen deze tak van sport kan men samen met de Duitse Herder diverse programma's doorlopen. Zo bestaat de mogelijkheid om de hond af te richten tot diverse nivo's. Van het steeds belangrijker wordende VZH (Verkeers Zekere Hond) tot het IGP. Deze laatste vorm bestaat uit SPEUREN, APPÈL en PAKWERK.
Indien men om wat voor reden dan ook niet de mogelijkheid heeft om alle drie de onderdelen te beoefenen kan men sinds een aantal jaren ook deelcertificaten halen.
Voor ons blijft echter het TOTALE africhten DE UITDAGING binnen het oefenen met onze hond.

Lucie is al meer dan 40 jaar lid van en bezig binnen de V.D.H. Als africhter is zij nog nooit gezakt voor eender welk examen of wedstrijd en heeft in de achter ons liggende periode meerdere honden afgericht tot diverse nivo's. Niet alleen honden waar zij de eigenaar van was, maar tevens honden van anderen. Ook heeft zij een pakwerkerscursus doorlopen.
Tevens heeft zij op diverse kringgroepen als instructeur gefungeerd voor zowel het speuren, appèl en pakwerk. De afgelopen jaren is zij de instructeur geweest van de Provinciaal Africhtings Kampioen Limburg van 1988 t/m 1992 en 1994 t/m 1997, 2004 & 2005. In die periode heeft zij ook menig africhter begeleid naar diverse africhtingsevenementen in het binnen- & buitenland. Hieronder kan men het Individueel Africhtings Kampioenschap, Nederlands Kringgroep Kampioenschap maar ook het Wereld Kampioenschap rekenen.


Greg is sinds 1988 lid van en actief bezig binnen de V.D.H. In de afgelopen jaren heeft hij diverse honden afgericht tot het hoogste nivo binnen de sport. Dit waren niet alleen honden waar zij de eigenaar van was, maar tevens honden van anderen. Tevens heeft hij met goed succes begin jaren negentig de pakwerkerscursus gevolgd en heeft deelgenomen aan de cursus “spooruitzetter”. Op de club geeft hij instructies in appèl alsook pakwerk en is nog steeds actief als pakwerker.
Binnen de africhtingssport is hij met drie verschillende honden Provinciaal Africhtings Kampioen Limburg geworden. In totaal heeft hij als enige in deze provincie deze titel 4 maal behaald.
Ook is hij deelnemer geweest aan het Individueel Africhtings Kampioenschap en het Nederlands Kringgroep Kampioenschap. Met wisselend succes heeft hij aan meerdere africhtingsevenementen deelgenomen zowel in het binnen- als buitenland.
Op bestuurlijk vlak heeft Greg een aantal jaren geleden in de “Commissie van Goede Diensten” gezeten om een nieuw Provinciaal Bestuur in Limburg te vormen. Greg heeft een 20-tal jaren een bestuurlijke functie binnen onze kringgroep bekleed en tussen 2014 - 2019 was hij lid van de CBA Limburg.

Home Nieuws Lucie & Greg Contact Reuen Teven Puppies Nesten Sport Praktijk Foto's